Miljøpolitik

Virksomheden har fokus på det eksterne og interne miljø samt samt at det egentlige arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder tilgodeses bedst muligt.

Virksomheden gennemgår løbende alle procedurer i forbindelse med det arbejde vi udfører. Disse analyser danner en platform for en egentlig miljøhandlingsplan, som danner grundlag for bl.a. indkøb af kemi og uddannelse.

Til de enkelte rengøringsopgaver vælges altid de mest skånsomme kemi, såfremt dette ikke medfører en kvalitetsmæssig forringelse.                                                  Virksomheden meget opmærksom på at vandforbruget skal minimeres ud fra et miljøhensyn.

Miljøbevidsthed og adfærd er en naturlig del af virksomhedens uddannelsessystem.

My Rengøring har fastlagt følgende miljøhandlingsplan.

  • Alle medarbejdere skal uddannes til en miljøbevidst adfærd
  • Virksomheden indkøber produkter med mindst mulig miljøbelastning.
  • Servicemedarbejdere har pligt til aldrig at anvende rengøringsmidler med højere dosering end den angivne
  • Virksomheden arbejder aktivt med at foreslå alle kunder forbedring af indeklimaet samt minimere mængden af energiforbruget hvor dette er muligt.
  • Alle medarbejdere som anvender kemikalier, er instrueret i korrekt anvendelse sikkerhedsanvisninger og doseringsinstruktioner på datablade og produktinformationer – samt hvorledes bortskaffelse af restkemikalier, emballage og udstyr skal udføres.
  • Alle ledende medarbejdere er aktive via en positiv og engageret indsats, i at gennemføre den egentlige miljøhandlingsplan i hele organisationen som er vedtaget, samt selv at foreslå forbedringer til vores miljøpolitik via deres daglige observationer.

Lad os mødes til et møde til en uforpligtende snak om jeres rengøringsbehov