Funktionsbeskrivelse

Organisationen hos My Rengøring er indrettet efter et decentralt netværk, hvor beslutninger kan effektueres hurtigt i forbindelse med de enkelte opgaver, ud fra de retningslinjer som er formuleret i virksomhedens politikker.

Virksomheden har basis i en effektiv organisation, som kan navigere hurtigt og effektivt ud fra de opgaver som eksisterer eller måtte opstå.

I det efterfølgende beskrives et udsnit af de enkelte funktionsbeskrivelser i organisationen hos My Rengøring.

Servicemedarbejder

Servicemedarbejdernes primære funktioner omfatter.

 • Udførelse af arbejdsopgaver i henhold til instruktion smat overordnede kvalitets – og miljøbeskrivelser
 • Deltagelse i jobtræning / uddannelse
 • Medvirken ved træning af nye servicemedarbejdere

Tilsynsførende

Den lokale tilsynsførende er under normale forretningsforhold tilknyttet virksomheder, hvor der er flere servicemedarbejdere.

Den tilsynsførende kan have et begrænset rengøringsområde som supplement til de daglige tilsynsopgaver, alt afhængig af opgavetypen og de virksomheder som tilses.

Den tilsynsførende primære funktion omfatter:

 • Ansvarlig for udlevering af kemikalier og udstyr samt medvirken ved instruktion og oplæring af nye servicemedarbejder
 • Daglig arbejdsledelse og kvalitetskontrol samt fastholde en åben dialog med kunden.

Teamleder

Teamlederens primære funktioner omfatter.

 • Deltage aktivt i det daglige arbejde
 • Medvirke til opretholdelse af et positivt og engageret samarbejde med den enkelte kunde
 • Medvirken ved træning og uddannelse af servicemedarbejdere
 • Udførelse af kvalitetskontrol i henhold til gældende retningslinjer
 • Korrekt instruktion i brug af kemikalier, redskaber og maskiner, således at arbejdet til stadighed udføres i overensstemmelse med virksomhedens politikker

Driftsleder

I takt med virksomhedens ekspansion og overordnede målsætning om en decentral ledelse er der etableret geografisk opdelt driftsområder (distrikter).

Det daglige ansvar for området har distriktslederen.

Distriktsopdeling gennemføres således, at nærhedsprincippet er afgørende for afgrænsningen.

Driftslederens primære funktioner omfatter.

 • Ansvar for distriktets daglige driftsledelse
 • Foretagelse af kontrol – og servicebesøg efter virksomhedens gældende retningslinjer
 • Til stadighed at tilsikre, at virksomhedens politikker for miljø og kvalitet efterleves
 • Medvirken ved tilbudsgivning og igangsætning af nye serviceopgaver

Administration

Administrationens primære funktioner omfatter:

 • Et naturligt bindeled mellem kunde og driftsansvarlig
 • Administration af overenskomst, løn og sociale vilkår i tæt samråd med den driftsansvarlige.
 • Deltagelse i tilbudsgivning samt opfølgning
 • Udførelse af daglige kontorrutiner

Kvalitetsafdeling

Kvalitetsafdelingens primære funktioner omfatter:

 • Ansvar for vedligeholdelse og udviklingen af virksomhedens kvalitetsstyringssystem
 • Udførelse af interne audit i relation til virksomhedens kvalitetssystem
 • Sparring til videreudvikling af fælles kvalitetstiltag mellem kunder og virksomhed
 • Visuel som bakteriologisk kontrolbesøg

Salgschef / salgsafdeling

Salgsafdelingens primære funktioner omfatter:

 • Opsøgende salg gennem mailkampagner, telefonopkald eller personligt besøg
 • Udarbejdelse af brochure og salgsmateriale
 • Kalkulerer tilbudsmateriale, samt færdigforhandle kontakter
 • Deltage aktivt under opstart hos nye kunder.

Salgsafdelingen skal være et homogent bindeled imellem kunden og driftsafdeling ved opstart af kontrakter

Direktør

Direktørens primære funktioner omfatter:

 • Ledelse af virksomhedens daglige drift i et nært samarbejde med de øvrige medarbejdere i organisation
 • Tilsikre en effektiv og optimal kundeservice og dialog
 • Tilsikre vedligeholdelse af relevante jobtræning / procedurer og uddannelse følger den aktuelle udvikling
 • Efterleve og videreudvikle virksomhedens overordnede politikker

Lad os mødes til et møde til en uforpligtende snak om jeres rengøringsbehov