Kvalitetspolitik

My Rengøring har udviklet sit kvalitetsstyringssystem med udgangspunkt i normerne for ISO 9001 (2001). Alle medarbejdere bliver fra ansættelsen oplært grundigt i kvalitetsforståelse og håndtering af kemi i det daglige arbejde.

Egenkontrol er således en naturlig og fast dagligdags rutine, der udføres på samtlige arbejdspladser, der serviceres af My Rengøring. Resultaterne fra rapporteringerne registreres og indgår som en del af den daglige drift.

Alle medarbejderne gennemgår en grundig uddannelse og jobtræning. Forløbet af uddannelsesprocessen registreres i en personlig log som bruges som grundlag for videreudvikling og opfølgning af den enkelte medarbejder.

My Rengøring har en selvstændig kvalitetsfunktion, der fortager uanmeldte kontroller hos samtlige kunder.

Hertil medvirker kvalitetsfunktionen til udarbejdelse af individuelle kvalitetsbeskrivelser, hvor dette er påkrævet. Kvalitetssikringen dokumenteres på dertil udarbejdede blanketter.

Uddannelsespolitik

Succeskriteriet for den enkelte medarbejders præstationer er afhængig af motivation, evne og forståelse for det arbejde som skal udføres, hvorfor jobtræning har meget stor betydning for virksomheden.

For at tilsikre at vores indsats skal blive en succes, er det nødvendigt at alle involverede parter har den bedst tænkelig uddannelse.

I relation til den enkelte opgave, bliver der på alle niveauer instrueret og jobtrænet. Endvidere giver My Rengøring sine medarbejdere mulighed for betalt videreuddannelse indenfor forskellige fagområder.

Ingen servicemedarbejder i My Rengøring får overdraget ansvar over eget arbejdsområde, først når oplæringsperioden er afsluttet og godkendt af den ansvarlige instruktør.

Den enkelte medarbejders færdigheder og erfaring bliver registreret i en personlig log og ved hjælp af disse registreringer, er det muligt at overflytte kvalificeret personale fra én opgave til en anden med jobrotation og fleksibilitet som målsætning.

My Rengøring tilbyder via lokale AMU – Centre kurser for såvel timelønnede medarbejdere som funktionærer.

Lad os mødes til et møde til en uforpligtende snak om jeres rengøringsbehov