Omkring MY Rengøring

MY Rengøring ApS er en specialiseret rengøringsvirksomhed, der primært henvender sig til den danske levnedsmiddelindustri.

Idégrundlaget er defineret som ” den bedste løsning til levnedsmiddelindustrien”.

Virksomheden er forholdsvis ny, men personerne som driver virksomheden i dagligdagen har mange års erfaring med rengøring/serviceløsninger inden for segmentet og har derved opnået et indgående kendskab til de store ufravigelige kvalitetskrav der stilles indenfor dette serviceområde.

Målsætning

My Rengøring ApS beskæftiger sig med leverance af højteknologisk rengøringsløsning til den danske levnedsmiddelindustri.

Kvalitet og uddannelsespolitik

Succeskriteriet for den enkelte medarbejders præstationer er afhængig af motivation, evne og forståelse for det arbejde som skal udføres, hvorfor jobtræning har meget stor betydning for virksomheden.

Miljøpolitik

Den overordnede målsætning for My Rengøring ApS’ miljøpolitik er, at det eksterne og interne miljø samt arbejdsmiljøet for den enkelte medarbejder tilgodeses bedst muligt.

Lad os mødes til et møde til en uforpligtende snak om jeres rengøringsbehov