Velkommen til MY Rengøring

MY Rengøring arbejder aktivt med individuelle serviceløsninger til levnedsmiddelindustrien, institutioner – offentlig / privat, transport, byggesektor samt den traditionelle industri, hvorfor virksomheden har manifesteret sig som en stærk og seriøs samarbejdspartner inden for flere segmenter.

Firmaet har i særdeleshed opnået dets berettigelse på markedet indenfor serviceløsninger til den danske levnedsmiddelindustri.
Virksomheden er forholdsvis ny, men personerne som driver virksomheden i det daglige, har mange års erfaring med rengøring / serviceløsninger inden for segmenterne, og har derved opnået et indgående kendskab til de store ufravigelige kvalitetskrav der stilles indenfor serviceområdet generelt.

Kunderne vælger MY Rengøring

team

Fordi kvalitetssikring indtager en central plads i MY Rengøring’ virksomhedskoncept.

Fra første møde hos den enkelte virksomhed, til gennemførelse af indgående aftaler, bliver der arbejdet efter MY Rengøring’ eget kvalitetsstyringssystem, dette afstemmes med de specielle krav som måtte stilles af de enkelte virksomheder.

Professionel Rengøring

De opnåede resultater skyldes bl.a. den tætte dialog med vore kunder under hele kontraktforløbet, således kundernes individuelle behov og ønsker bliver afdækket med størst mulige effektivitet, denne strategi for at opnå den mest optimale løsning for kunden.

For MY Rengøring er rengøring en selvfølgelighed om at gøre rent således kundernes og egne kvalitetskrav opretholdes ud fra alle fastsatte og aftalte mål.

Dette kan kun gøres ved hjælp af gode og motiverede medarbejdere.

Det er medarbejderne der gør den egentlige forskel i det daglige arbejde.